Naše služby

Úlohou záchovnej resp. konzervačnej stomatológie je ošetrenie zubného kazu alebo úrazu zuba s cieľom zachovať vitalitu zubného nervu a zrekonštruovať poškodenie zuba po estetickej a funkčnej stránke. Asi najviac riešime zubný kaz a jeho následky. Hoci sa zubný kaz považuje za civilizačnú chorobu dá sa mu účinne predchádzať správnou domácou hygienou ústnej dutiny a pravidelným absolvovaním profesionálnej dentálnej hygieny 2 x ročne. Nevyhnutná je aj pravidelná preventívna prehliadka. Deti a mládež do 18 roku 2 x ročne, dospelý + x ročne. Dôležitou súčasťou preventívnej prehliadky je rtg vyšetrenie, pretože dokáže odhaliť zubný kaz už v začiatočnej fáze. Čím skôr kaz ošetríme, tým je menšie riziko, že zub začne bolieť. V dnešnej dobe sa už upúšťa od používania amalgámových výplní a používajú sa prevažne fotokompozitné alebo skloionomérne výplňové materiály s vysokou estetikou.

Endodoncia nastupuje vtedy, keď už došlo v dôsledku dlho neriešeného zubného kazu k zápalu alebo až k následnému odumretiu zubného nervu, resp. pri úraze keď sa otvorí pulpálna dutina zuba. Zanedbaný a neliečený zubný kaz spôsobí zápal zubného nervu s úpornými bolesťami a častokrát po odumretí nervu a rozšírení zápalu cez koreň do kosti aj neskorší opuch v oblasti postihnutého zuba. Takýto akútny neohraničený zápal môže dokonca ohrozovať človeka aj na živote. Pri chronickom priebehu sa bolesti toľko neprejavujú, ale zápalový proces sa môže zväčšovať v kosti natoľko, že je potom nevyhnutné chirurgické ošetrenie na oddelení maxilofaciálnej chirurgie. Jedinou záchranou zuba pred extrakciou je kvalitné endodontické ošetrenie. To spočíva v odstránení zubného nervu, liečby, prípravy a hermetického zaplnenia všetkých koreňových kanálikov výplňou. Najvhodnejším ošetrením pre endodonticky ošetrený zub býva najčastejšie protetické ošetrenie korunkou, prípadne onlay, overlay.

Protetickým ošetrením nahrádzame chýbajúce alebo rekonštruujeme veľmi poškodené zuby v rôznom rozsahu. Prioritou je zhotovenie pevnej nevyberateľnej náhrady. Ak to už nie je možné zhotovujú sa čiastočné alebo celkové snímateľné náhrady.

Ponuka zahŕňa:

  • kovokeramické korunky a mostíky
  • frézované celokeramické fazety, korunky a mostíky, inlay, onlay, overaly
  • čiastočné snímateľné náhrady z tvrdej alebo flexibilnej živice
  • celkovú náhradu bez alebo s mini implantátmi

Spolupracujeme so špičkovými zubnými technikmi adent.pro, keradent.sk

V našej ambulancii zhotovujeme intraorálne aj panoramatické rtg snímky pomocou digitálnych rtg prístrojov, ktoré redukujú záťaž organizmu ionizačným žiarením až o 80%. Toto rtg vyšetrenie poskytujeme aj pacientom od iných lekárov na základe žiadanky o rtg vyšetrenie.

V ambulancii realizujeme všetky jednoduché aj komplikované extrakcie, incízie, ošetrenie sťaženého prerezávania „zuba múdrosti“.